Skip to main content

Enguany, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, ens ha donat suport amb el projecte “Transforma l’economia amb les finances ètiques”.

El finançament atorgat ha sigut de 9.084,78 € que han sigut destinats a promoure les finances ètiques, alternatives i solidàries, en diferents espais com la nostra participació en la MostraESS de Benlloch, recolzant la Campanya Banca Armada amb divulgació de les alternatives que ofereixen les finances ètiques, donant un taller a xicotetes entitats, etc.

També hem augmentat la nostra presència a les xarxes socials per tal d’ampliar l’impacte de les nostres accions i potenciar la divulgació que fem de les economies transformadores i les finances ètiques.

Un punt important del projecte ha sigut renovar la nostra pàgina web per tal que siga una eina referent de recursos i informació al voltant de la nostra missió. També hem realitzat una sèrie de vídeos de curta durada que expliquen el sistema financer per exemple, i fan un resum de les jornades que hem portat a terme. I a més hem actualitzat el tríptic sobre finances ètiques i sector económic.

També varem realitzar un qüestionari sobre coneixement i ús de les finances ètiques en la Comunitat Valenciana. Els resultats del qual es troben ací.

A més, enguany hem organitzat dos jornades presencials, una a València per promoure els fons solidaris per a l’emprenedoria social i contra l’exclusió financera, i d’altra a Alzira per donar a conèixer les opcions que ofereixen les finances ètiques i alternatives per al desenvolupament local sostenible.

Taula redona fons solidaris per a l’emprenedoria social i contra l’exclusió financera
Jornada Finances ètiques i desenvolupament local sostenible