Skip to main content

Des de la Fundació Novessendes, SETEM CV i RedEnclau volem convidar-vos a la xarrada que celebrarem el dia 10 de juny a les 17:30 h a Ca Revolta sota el títol: De la banca armada a la banca ètica: claus per donar passes des de les associacions sense ànim de lucre.

L’activitat s’organitzarà de la següent manera:

– 17:30-18:00. Presentació de l’aplicació www.petjadaenarmes.org (a càrrec de SETEM CV i Novessendes): Una ferramenta desenvolupada en el marc d’un projecte finançat per la GVA que permet comprovar la nostra petjada en armes segons els bancs amb els que operem, tant com a particulars, com a associacions. Ens informa sobre si els nostres bancs formen part de la «banca armada», en quines empreses del sector armamentista inverteixen, quants diners hi destinen i quina tipologia d’armament contribuïxen a fabricar.

– 18:00-19:00. Claus per donar passes cap a les finances ètiques (a càrrec de RedEnclau): Reflexionarem sobre quina és la importància de conéixer alternatives financeres més ètiques i coherents amb els nostres valors. També aprendrem claus concretes per passar a les finances ètiques en la nostra pràctica diària com a associacions sense ànim de lucre.

Finalment, dedicarem els últims 30 minuts per debatre conjuntament amb vosaltres sobre els temes tractats.

Esperem que siga del vostre interés i que ens puguem veure el dia 10 de juny a Ca Revolta. Si no, ens podreu acompanyar en línia en este enllaç.