Skip to main content

Ens sumem a aquesta Xarxa amb l’objectiu de seguir avançant en la construcció de mecanismes que donen resposta financera a persones i col·lectius socials amb dificultats per accedir al crèdit en els circuits financers convencionals. REFAS aglutina 12 col·lectius estatals que treballen en l’entorn de les finances alternatives, utilitzant eines de finançament solidari, que permeten donar suport econòmic a projectes socials i d’emprenedoria, generalment vinculats al territori en el qual treballen, i capaços de generar ocupació i riquesa. Amb els col.lectius que formen REAS anem a  compartit experiències i aprofundit en les noves estratègies de finançament col·lectiu, com el crowdfunding. En el trobada en la que vam entrar a formar part de la Xarxa es va comptar amb la visió i l’experiència que poden aportar des de l’entorn de les finances ètiques Alessandro Celoni, de Banca Popolare Etica i Juan Garibi, director de Fiare Banca Ètica. La nostra entrada oficial es va realitzar en la celebració de la seva cinquena assemblea de socis, dies del 23 al 25 de setembre a Puebla de la Calzada (Badajoz)