Skip to main content

Primera reunió amb els tècnic de la Conselleria d’ Economia per parlar del Conveni de difusió de les #financesètiques  que durem a terme enguany. Damunt la taula les línies d’actuació que van a definir la nostra tasca. De nou hem posat els motors en marxa i estem elaborant el calendari de les accions que durem a terme. La nostra aposta per les finances ètiques es concreta en aquests apartats:

1.- Difusió de les Finances Ètiques  Enguany la campanya la fem en col·laboració amb el comerç just. Es a dir unim la veu per fer mes força, mes soroll. Utilitzem el #comerçjusibancaetica 
2.- L ‘Educació Financera:  Volem aconseguir la adhesió i el compromís dels centres educatius al nostre manifest de #AltraEducacioFinancera
3.- Els Networking per emprenedors  continuem amb les nostres Cafès Enclau a València, Castelló , Alacant i amb l’objectiu d’ampliar a Xàtiva, Ontinyent…
4.- Els Tallers de Balanç Social  En aquesta ocasió amb un enfocament mes pràctic , donat l’experiència adquirida. I aprofundint en les Memòries de Sostenibilitat.
6.- La Difusió de la Inversió Socialment Responsable i la Responsabilitat Social Corporativa.
7.- I l’Event Anual de Finances Ètiques i Economia Solidaria durant el mes d’octubre amb activitats molt novedoses que volem implicar a tota la societat
En definitiva, set línies d’actuació troncals a les que vos convidem i de les que vos anirem informant puntualment.