Skip to main content

 

En el últims anys el sector financer junt amb el Banc d’Espanya i la CNMV han impulsat un programa de Educació Financera coincidint amb el 3 de octubre Dia de l’Educació Financera. Aquest programa compta amb voluntaris d’aquestes entitats que s’encarreguen de dur el seu model financer a les escoles. El curs passat més de 452 centres escolars, uns 43.000 alumnes de 14 comunitats autònomes , entre elles la Comunitat Valenciana van participar del programa. Estem d’acord amb una educació financera, però no baix els paràmetres que s’imparteixen des de les entitats bancaries. Sinó des d’un concepte de l’economia social, solidaria, amb capacitat crítica. Considerem que és important que els i les joves se formen en la pràctica de les finances ètiques , en un consum responsable. Critiquem aquest model d’educació financera perquè indueix al consumisme i l’endeutament. Dona pas a practiques d’ús i abús de productes de crèdits per damunt de les realitats socials, que no té en compte a les persones o que priva els diners per damunt de les persones. Per que aquest discurs ha estat un dels elements responsables de la crisi econòmica. Per aquests motius, fem aquest MANIFEST dirigit a la comunitat educativa i que ampliem a entitats i societat en general de la Comunitat Valenciana. Considerem necessària l’educació financera integral que contemple els principis de les finances ètiques , una economia més humana , socials i mediambiental. Amb aquesta acció obrim l’ oportunitat per a la ciutadania conega i practique un consum ètic, just i responsable. PER AIXÒ DEMANEM

  1. – Que l’educació financera a l’escoles valencianes siga impartida per docents formats en una economia ètica, solidaria i critica. Que a les aules se explique el teixit associatiu i cooperatiu social del nostre territori, però també les conseqüències del consumisme i l’endeutament al que ens han portat els bancs .És necessari que els escolars entenguen l’ètica com un dels valors inherents a les finances.
  2. – Que els centre educatius de la comunitat valenciana amplien el concepte d’educació financera a las finances ètiques i solidaries i que les apliquen. Que els escolars coneguen els conceptes més comuns sobre finances i consum ètic, just i responsable. Així, el dia de demà tindran elements de juí per a triar els seus proveïdors de servicis financers més enllà de les ofertes que apareixen en la publicitat habitual.
  3. – Que el Govern Valencià aposte per d’educació financera a les escoles. Creiem que les perspectives de l’economia social, solidària, del Bé Comú i l’ecològica haurien de ser integrades en el currículum oficial i ser impartides pel professorat del Departament d’Ensenyament.
  4. – Considerem que el canvi comença per l’economia i el món financer, ètic i solidari. Un altra economia en benefici de les persones, de la col·lectivitat es possible.
  5. – Fem una crida a la ciutadania, entitats socials i a tota la societat civil compromesa amb la transformació social per que practiquen les finances ètiques i utilitzen la Banca amb Valors. 

ADHEREIX-TE AL MANIFEST! FES UN CLICK !

http://bancaambvalors.org/#manifiesto

GRÀCIES!!!