Skip to main content

APORTACIONS DE LES ENTITATS SOCIALS Al PROJECTE DE LLEI «FOMENTO DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL A LA COMUNITAT VALENCIANA»

15 de Setembre 2016

Les entitats socials baix referenciades – pertanyents a sectors de la intervenció social tan diversos com la integració laboral, la cooperació al desenvolupament, l’economia solidària i pel ben comú o les finances ètiques, davant el projecte de Llei per al foment de la Responsabilitat Social (RS d’ara endavant) i el procés obert a la ciutadania per al seu debat, desitgem realitzar les següents

APORTACIONS

En primer lloc, manifestem el nostre reconeixement a aquesta iniciativa legislativa per a l’impuls de la RS en la nostra comunitat. Tenim una oportunitat històrica per a no quedar-nos en una mera declaració d’intencions, i que la Llei permeta incorporar els grans reptes socials i mediambientals en les agendes clau de totes les organitzacions valencianes, siguen públiques, privades empresarials o socials i la ciutadania en general. En aquest sentit, reivindiquem un estímul de la RS més ambiciós que el plantejat, que determine majors compromisos, amb dotació financera suficient i accions que faciliten la concreció en l’avanç de la RS com un element més del necessari canvi de paradigma productiu i econòmic que assegure la sostenibilitat del planeta.

Proposem estendre el concepte de RS a tota la ciutadania i les institucions, incloses les entitats socials sense ànim de lucre. El document se centra exclusivament en la RS de les empreses i les Administracions Públiques. No obstant açò, la responsabilitat, entesa etimològicament com «la capacitat de donar resposta i correspondre a l’altre», ens interpel·la a totes les persones i organitzacions independentment de la seua naturalesa. És necessari recuperar una economia humanista centrada en les persones, les seues necessitats vitals i l’entorn en l’àmbit empresarial. Creiem que els diners no és una fi en si mateix sinó un mitjà per a aconseguir la cura i la sostenibilitat de la vida i el ben comú. Diferents enfocaments com l’Economia Social, l’Economia Solidària o pel Ben Comú ja inclouen entre els seus valors aquests principis. Aquesta llei de RS ha de garantir el treball decent a la Comunitat Valenciana. L’accés a l’ocupació és una de les claus per a la integració social i la ciutadania plena, no obstant açò, tenir un treball avui dia no garanteix cobrir els mínims vitals. L’Organització Internacional del Treball ( OIT ) ho defineix com a treball decent, que sintetiza les aspiracions de les persones durant la seua vida laboral.

La inclusió d’aquest concepte en la llei significa l’oportunitat d’accedir a una ocupació productiva que genere un ingrés just, la seguretat en el lloc de treball i la protecció social per a les famílies, millors perspectives de desenvolupament personal i integració social, llibertat perquè els individus expressen les seues opinions, s’organitzen i participen en les decisions que afecten les seues vides, i la igualtat d’oportunitats i tracte per a tots, dones i homes. Sol·licitem es contemple una penalització o una limitació de reconeixement com a empresa socialment responsable a aquelles que mantinguen qualsevol tipus de presència en paradisos fiscals bé d’una manera directa, a través de participacions en empreses registrades en ells, o d’una altra manera.

Igualment aquelles entitats que tinguen interessos en la producció d’armes o en el seu finançament. És necessari construir un sistema col·laboratiu de reconeixement i reputació social vàlid. Condicionar el reconeixement de les organitzacions responsables a aquelles que obtinguen una certificació o auditoria externa serà una important barrera a les micro entitats que constitueixen el 90 % del nostre teixit associatiu i empresarial. Apostem per models de validació ciutadana de la RS adaptant, per exemple, les experiències dels Sistemes Participatius de Garantia (SPGs) ja aplicats en unitats de producció agroecológica del nostre entorn. El desenvolupament de processos que combinen aquestes metodologies, amb la transparència, la participació dels grups involucrats de cada organització i l’ús d’internet permetrà construir aquest sistema.

La contractació pública és una eina clau en l’execució de polítiques d’inclusió social i mediambientals. Per a açò és necessari abandonar el discurs delimitat per les polítiques d’austeritat conseqüència de l’actual sistema econòmic, i que hem observat impregna tot el document. Per exemple, entenem que una compra o contractació pública responsable és aquella que no dóna al criteri econòmic (preu) una ponderació determinant, sinó relativa enfront dels criteris socials i mediambientals. Seguim trobant concursos públics la dotació econòmica dels quals no permet pagar els salaris del conveni col·lectiu de l’activitat principal.

Exigim fixar les pautes per a l’establiment del percentatge de reserva de mercat en les Administracions Públiques i fomentar la creació d’empreses d’inserció. Considerem que la reserva de mercat és una potent eina per a la inserció laboral de les persones més vulnerables sense incrementar cap cost en el pressupost públic (Llei 31/2015).

Considerem igualment important incloure la promoció del Comerç Just i les Finances Ètiques. Pràctiques necessàries en la lluita contra la pobresa, el desenvolupament sostenible i unes relacions econòmiques més justes i transparents.

Definir i aclarir el paper del voluntariat en la RS de manera que les persones voluntàries no ocupen posats treball remunerats i puguen exercir la labor de voluntari de manera íntegra.No hem de fer un mal ús de la persona voluntària i fomentar el voluntariat corporatiu.

A més d’aquestes aportacions disposem de les propostes concretes de modificació de l’articulat de llei que hem remès telemàticament i que estan a la vostra disposició.

Finalment agraïm aquesta oportunitat que se’ns dóna de participar de manera directa en l’elaboració d’un projecte de Llei que considerem indispensable. Esperem que les nostres aportacions siguen recollides en el document final. Ens mou l’impuls i la força de totes les entitats socials sotasignades, que des de la responsabilitat social compartida volem participar en la construcció d’una Comunitat Valenciana socialment responsable.

Entitats signatàries:

Fundació Nova Feina; Menuts del món; Asociación para la Cooperación entre Comunidades, ACOEC; Fundación Patim; Comissió d’Ajuda al Refugiat del País Valencià, CEAR PV; Fundació Novessendes; Asociación Rastro Solidario; Enclau, Red para la financiación alternativa; Red de Economía Alternativa y Solidaria del País Valencià, REAS País Valencià; Associació Valenciana per la Economia del Bé Comú; Cáritas Diocesana de Valencia.

Descarrègat ac’i el document: aportacionesentidadesleyrse

Mes informació:  96 322 29 80     administrador@enclau.org