Skip to main content

Amb el títul «Que poden fer les finances ètiques per les empreses» la Xarxa Enclau va organitzar en el Focus Pyme celebrat, el 3 de novembre en Alacant,una taula redona amb entitats financeres ètiques: Triodos Bank, GIT Alacant, Castelló i València i Coop 57, on parlarem sobre la financiació ètica per a les empreses i que la manera de canviar l’economia que ens envolta està en les mans de totes les persones, les ornanitzacions socials i empresarials, tenim el poder d’incidir en canviar per poder conformar un model socioeconòmic més just.
Bon acolliment de la gent i molt interessant en altra manera de fer economia i d’avançar cap a les finances ètiques i solidàries.