Skip to main content

Peru Sasia, Director del projecte Fiara de Banca Ètica, propugna que el joc financer ha de basar-se en el coneixement, les relacions i el contacte directe amb el client.

Químic de formació, Perú Sasia va treballar en grans empreses del sector fins que l’any 2004 va decidir que hi havia valors més importants que els diners i es va implicar en el projecte Fiare, el primer banc ètic espanyol, que en els últims mesos ha donat els seus primers passos com a entitat reconeguda.

A finals de l’any passat va acudir a Valladolid a l’assemblea regional de la promotora, a qui van assistir 70 persones, el 20% dels socis. «Ya volgueren altres empreses una assistència com esta», va recalcar Sasia, que actualment treballa com a professor d’Ètica en Deusto.

-Que una cooperativa de crèdit com Fiare s’autoproclame com a banc ètic significa que els altres bancs no ho són?

Hi ha gent que opina que l’ètica és una manera elegant de parlar malament de la gent. Però la veritat és que hi ha carències ètiques radicals en el mode com està funcionant ara el sistema financer. Això no ho posa en dubte quasi ningú, ni els responsables ni els accionistes dels grans grups transnacionals….

punxa ací Article sanser