Som conscients que per a arribar als nostres objectius és fonamental unir esforços i cooperar entre les organitzacions, és essencial el treball en Xarxa tant a nivell intern com extern, considerem fonamental seguir en este procés i formar part de xarxes que tinguen a veure amb els nostres fins, per a arribar a la societat en general.

Enclau forma part de:

fiare-sponsor reas-sponsor
ongd200x200


Somos conscientes que para llegar a nuestros objetivos es fundamental aunar esfuerzos y cooperar entre las organizaciones, es esencial el trabajo en Red tanto a nivel interno como externo, consideramos fundamental seguir en este proceso y formar parte de redes que tengan que ver con nuestros fines, para llegar a la sociedad en general.

Enclau forma parte de:

fiare-sponsor reas-sponsor ongd200x200