ENCLAU L’Associació Enclau, Xarxa per al finançament alternatiu, va nàixer l’any 2000, agrupa a diferentsdisplay enclau organitzacions socials no lucratives amb la voluntat de promoure el finançament ètic i responsable. Som Entitats de cooperació al desenvolupament, de lluita contra l’exclusió social, d’inserció laboral, i persones actives i compromeses unides per a aconseguir els objectius de:

  • Sensibilitzar i formar a la ciutadania sobre el finançament ètic i solidari.
  • Generar alternatives de finançament per a projectes de desenvolupament socioeconòmic, tant en el Nord com en el Sud.
  • Impulsar instruments financers d’estalvi i inversió, ètics i solidaris.

Ací pots consultar els nostres estatuts.

MISSIÓ Pretenem aconseguir un sistema socioeconòmic més just a través de la promoció i gestió de finances alternatives, ètiques i solidàries a la Comunitat Valenciana per mitjà del treball en xarxa de les persones i les organitzacions.
VISIÓ Aspirem a Ser l’entitat referent, amb àmplia representativitat social, a la Comunitat Valenciana, tant per a la ciutadania com per al sector de l’economia social, en finances alternatives, ètiques i solidàries.

ENCLAU La Asociación Enclau, Red para la financiación alternativa nació en el año 2000, agrupa a diferentes display enclauorganizaciones sociales no lucrativas con la voluntad de promover la financiación ética y responsable. Somos Entidades de cooperación al desarrollo, de lucha contra la exclusión social, de inserción laboral, y personas activas y comprometidas unidas para lograr los objetivos de:

  • Sensibilizar y formar a la ciudadanía sobre la financiación ética y solidaria.
  • Generar alternativas de financiación para proyectos de desarrollo socioeconómico, tanto en el Norte como en el Sur.
  • Impulsar instrumentos financieros de ahorro e inversión, éticos y solidarios.

MISIÓN Pretendemos conseguir un sistema socio-económico más justo a través de la promoción y gestión de finanzas alternativas, éticas y solidarias en la Comunidad Valenciana mediante el trabajo en red de las personas y las organizaciones.
VISIÓN Aspiramos a Ser la entidad referente, con amplia representatividad social, en la Comunidad Valenciana, tanto para la ciudadanía como para el sector de la economía social, en finanzas alternativas, éticas y solidarias.