SOM

Més de 20 anys treballant per a les finances ètiques i solidàries

Les finances ètiques i alternatives s’han revelat en un element clau en la consolidació de l’economia social i solidària a Espanya.

Multitud d’experiències empresarials i socials aposten per productes financers gestionats de forma ètica. De la mateixa manera, cada vegada més les persones busquem entitats financeres gestionades amb valors compartits de transformació i solidaritat, de responsabilitat i compromís amb les persones més desfavorides, que posen l’activitat econòmica al servei de la societat, la justícia social i no al revés.

En aquestos anys de camí s’han organitzat una sèrie d’activitats i projectes, com són:

La creació i consolidació de l’Estalvi Solidari, a través de l’aliança i conveni de col·laboració amb Caixa Popular on s’han impulsat productes que permeten als  estalviadors donar una part dels seus interessos a projectes socials.

Més d’un miler de persones han participat en algunes de les activitats formatives o de difusió de projectes i propostes de finançament ètica i solidària organitzades o impulsades per Enclau

L’Associació Enclau ha promogut activament la creació de Fiare Banca Ètica a través de l’Associació Fiara Xarxa Valenciana, que a partir d’octubre de 2014 ja està plenament operativa.

El treball en xarxa és fonamental en la intervenció social i econòmica, Enclau ha participat en organitzacions com l’Associació Internacional d’Inversors en Economia Social, INAISE, i en la Xarxa d’Útils Financers Alternatius i Solidaris, RUFAS, ha impulsat la creació de la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària del País Valencià (REAS PV). I ha col·laborat i col·labora en la difusió d’iniciatives com FIARE-BPE, COOP57, OIKOCREDIT,…