encabezado

PROGRAMA FORMATIU: TAULA D’EXPERIÈNCIES: ApS, Grups de Consum, Finances Ètiques

Inscriu-te

 5 de Maig Saló d’Actes. Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses UPV

15:30h Inauguració de l’Activitat

En Juan Manzano, Secretari de Xarxa Enclau i membre grup Banca ètica d’ISF.

Na Virginia Vega Carrero, Decana Facultat d’Administració i Direcció de Empreses UPV

Na Rosa Puchades Pla, Vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació UPV.

15:45h Taula Aprenentatge i Servei (ApS)

Na Marisa Ferrándiz Manglano, Catedrática de Farmacología. Facultat de Farmacia UV

Na Mª Carmen Ballester. Educadora AFEMPES

16:45h Pausa café

17:00h Taula Finances Ètiques

En Miquel Verdaguer. Secretari d’Acció Solidaria contra l’Atur

En José Redondo. Membre de la Xarxa Enclau

18:00h Taula Grups de Consum

Na Rosa Mª Balonga. Activista de Biotrèmol (Alacant)

En Sergio Pérez. Activista del GC de Vera de la Universitat Politècnica de València

19:00h Cloenda
Na Esther Roig Belloch, Presidenta de Xarxa Enclau

Inscriu-te logos