Fes una donació

Enclau accepta donacions d’aquelles persones o organitzacions que vullguen col·laborar al compliment dels fins de la Xarxa: promoure les finances ètiques i solidàries.

Fes una transferencia amb la quota que tries al nostre número de compte ES08 3159 0022 1516 6341 2227 de Caixa Popular especificant la paraula “donatiu”.

Per a qualsevol dubte contacta amb nosaltres.