Ja tenim als guanyadors del Estalvi Solidari 2014. Els resultats de les votaciones han decidit que el destí del Fons Solidari siga per a:

  • Cooperació Internacional: ACOEC
  • Inserció Laboral:  la Fundación Novaterra

Moltes gràcies a tots per participar i poder fer realitat els projectes socials de les organitzacions sòcies d’ Enclau

Estalvi2013

PROJECTES GUANYADORS:

ACOEC: Projecte 2: MILLORA DE LES CONDICIONS SANITÀRIES I NUTRICIONALS DE LA POBLACIÓ MATERN INFANTIL DEL MUNICIPI DE MBORO SUD MER, SENEGAL.

Àmbit: COOPERACIÓ INTERNACIONAL: País: Senegal

proyecto_2.jpg_2089811306

Situació de partida / Entorn:

Mboro sud Mer és una població de pescadors situada en la regió de Thies, al nord de Dakar, on viuen més de 2.000 persones en situació de pobresa extrema.

La zona presenta uns elevats índexs de mortalitat matern-infantil per problemes derivats del part i post-part i de desnutrició infantil.

Contingut del projecte: A través d’una acció integral es pretén abordar la citada problemàtica des d’un enfocament majoritàriament preventiu basat en la formació i seguiment de la població objectiu amb la finalitat d’aportar una solució realista segons les possibilitats de la població beneficiària i que siga sostenible en el temps.

El projecte contempla rehabilitar l’ambulatori mèdic i equipar-ho d’acord a les possibilitats reals del seu manteniment futur. Personal mèdic de l’ONG formarà als/as promotors/as de salut de base comunitària els qui seran contractats per un període d’un any per a realitzar un cens de població infantil i per a dur a terme un seguiment mèdic i nutricional de la població compresa entre els 0 i 8 anys i de les mares durant els primers 3 anys després del part.

Es compraran medicaments, vacunes i aportacions nutricionals per a la població objectiu i es realitzaran activitats formatives i de sensibilització dirigides a la població de Mboro sud Mer.

Arriba el moment de votar un dels 5 projectes de les ONGs sòcies d’ Enclau per aconseguir el premi Estalvi Solidari 2014. El projecte mes votat será on es destinarà el Fons Solidari, que és la suma del 50% dels interessos que cedixen els clients que són titulars dels productes d’estalvi de l’Estalvi Solidari (llibreta o depòsit) de Caixa Popular, més l’aportació que fa anualment Caixa Popular fins a arribar al 0,7% del saldo mitjà de les llibretes i Depòsits solidaris.

FUNDACIÓ NOVATERRA. Projecte 5: LA PORTA A UNA NOVA VIDA

Àmbit: ACCIÓ SOCIAL:  País: Espanya (València)

Camarera-pisosNOVATERRASituació de partida / Entorn:

L’alt percentatge de desocupació i un mercat laboral cada vegada més exigent, determinen que l’accés a un lloc de treball siga cada vegada més difícil per a aquelles persones que travessen una situació de risc o exclusió social.

Es requereix d’un pla d’acció específic que permeta, a partir de les carències i potencialitats de cada persona, incrementar les seues possibilitats d’accés al mercat laboral.

Contingut del projecte: Engegada d’instal·lacions de formació en hotelería per a persones en situació o risc d’exclusió social.

El projecte persegueix adquirir els elements necessaris per a l’engegada d’unes instal·lacions en les quals formar a persones en situació o risc d’exclusió social en ocupacions vinculades al sector de la hotelería: cambreres de pis, mossos d’habitació, auxiliars de bugaderia i de neteja.

Atès que la formació a impartir serà fonamentalment pràctica, l’equipament requerit és el necessari per a reproduir (dins de les instal·lacions formatives) una habitació d’hotel, d’una banda, i una zona de bugaderia i planxat, per una altra, ambdues totalment equipades.

L’engegada d’unes instal·lacions de formació en hotelería é una inversió social de la qual podran beneficiar-se desenes de persones durant els pròxims anys. A més de la formació rebuda sense cost, les persones accediran a un certificat de professionalitat oficial, incrementant així les seues possibilitats d’accés a un lloc de treball.

———————————————————————————————————————————————————-

La decisió està en les teues mans.  POTS VOTAR FINS AL 10 DE GENER 2015

Estalvi2014web

 Informació dels 5 projectes:

Projecte 1: FIL I AGULLA PER A COSIR SOLIDARITAT.

Àmbit: COOPERACIÓ INTERNACIONAL

País: Bolívia, Burkina-Faso i Espanya (València)

proyecto_1

Situació de partida / Entorn:

Un grup de dones costureeas originàries dels països amb els quals treballa l’ONG s’organitzen per a crear una cooperativa, primer local i després amb projecció internacional, per a poder vendre els seus productes i reactivar l’economia de les seues comunitats i famílies, dignificant així els seus treballs tradicionals amb una clara aposta per l’intercanvi cultural i la solidaritat entre els pobles.

Contingut del projecte:

Crear una cooperativa de dones costureres de Bolívia, Burkina-Faso i València, Espanya, que ajuden a dinamitzar les seues economies domèstiques i les de les seues comunitats i potenciar les seues respectives cultures i la interculturalitat.

Per iniciativa d’un grup de dones de Bolívia i Burkina-Faso, unides per la ONGD valenciana, es pretén crear una cooperativa de costureres intercanviant teixits i creacions. Aquesta iniciativa es fa extensible al col·lectiu de costureres de València ”Fil i agulla”, nom que es posa al projecte.

L’intercanvi de teixits i de creacions potencia la interculturalitat entre els diferents països, continents, i els productes resultants (borses, roba, teixits en general) serveixen per a dinamitzar les seues economies domèstiques i les de les seues comunitats.

En una primera fase es pretén dotar de màquines de cosir, cursos de modista, i espai per a realitzar i comercialitzar les creacions.

Les creacions entrarien a formar part de la plataforma de comerç just, responsable i solidari. .

Projecte 2: MILLORA DE LES CONDICIONS SANITÀRIES I NUTRICIONALS DE LA POBLACIÓ MATERN INFANTIL DEL MUNICIPI DE MBORO SUD MER, SENEGAL.

Àmbit: COOPERACIÓ INTERNACIONAL

País: Senegal

proyecto_2.jpg_2089811306

 

Situació de partida / Entorn:

Mboro sud Mer és una població de pescadors situada en la regió de Thies, al nord de Dakar, on viuen més de 2.000 persones en situació de pobresa extrema.

La zona presenta uns elevats índexs de mortalitat matern-infantil per problemes derivats del part i post-part i de desnutrició infantil.

Contingut del projecte:

A través d’una acció integral es pretén abordar la citada problemàtica des d’un enfocament majoritàriament preventiu basat en la formació i seguiment de la població objectiu amb la finalitat d’aportar una solució realista segons les possibilitats de la població beneficiària i que siga sostenible en el temps.

El projecte contempla rehabilitar l’ambulatori mèdic i equipar-ho d’acord a les possibilitats reals del seu manteniment futur. Personal mèdic de l’ONG formarà als/as promotors/as de salut de base comunitària els qui seran contractats per un període d’un any per a realitzar un cens de població infantil i per a dur a terme un seguiment mèdic i nutricional de la població compresa entre els 0 i 8 anys i de les mares durant els primers 3 anys després del part.

Es compraran medicaments, vacunes i aportacions nutricionals per a la població objectiu i es realitzaran activitats formatives i de sensibilització dirigides a la població de Mboro sud Mer.

 

Projecte 3: VEUS DE REFUGIADES : RELATS I PROPOSTES PER A LA PAU A COLÒMBIA

Àmbit: COOPERACIÓ INTERNACIONAL

País: Colòmbia – Espanya (Comunitat Valenciana)

proyecto_3

Situació de partida / Entorn:

Un conflicte armat de tan llarga durada com el de Colòmbia -que s’estén en el temps més de mig segle- ha produït grans danys i nombroses víctimes, entre elles dones populars que han sigut líders comunitàries i camperoles, defensores totes elles dels drets humans en les seues comunitats d’origen i que porten ja una dècada entre nosaltres, en diverses ciutats de la Comunitat Valenciana.

Ara que des de fa quasi dos anys hi ha converses, a l’Havana, entre el govern i els grups armats per a la terminació del conflicte, l’esperança ha pres en els cors de les víctimes que segueixen amb atenció els diàlegs de pau.

No obstant açò les dones refugiades romanen massa invisibles tant a la Comunitat Valenciana com en el seu país així com en l’Agenda dels negociadors a l’Havana

Contingut del projecte:

Aquest projecte vol donar-los veu i ser altaveu perquè les propostes de pau d’aquestes dones arriben a els qui han de prendre decisions.

Es tracta de fer un Documental de 25 minuts de durada amb relats de vida i propostes de pau de sis refugiades colombianes a la Comunitat Valenciana. En aquest documental s’abordaran els següents temes: Com han viscut ací aquests anys Socorro, Berta, Yazmín, Leo, Cruz Elisa i Alba Teresa? Què feien en el seu país abans de veure’s obligades a abandonar-ho? Què va ocórrer amb les seues famílies després de la seua partida? Els van arrabassar les seues terres? Seran reparats els danys que han patit com a víctimes? Podran retornar al seu país, a aqueixes terres del Valle del Cauca, Nariño, Caldas i Santander que tant estimen?

El documental serà també una eina de sensibilització social dirigida a organitzacions socials i opinió pública directament i a través de mitjans de comunicació, pàgines web i xarxes socials.

D’aquesta forma, les organitzacions socials de la Comunitat incrementaran el seu suport a les dones colombianes refugiades en el nostre país. I al mateix temps, les propostes per a la pau d’aquestes dones refugiades es faran visibles per a les organitzacions socials, opinió pública i responsables de decisions a Colòmbia

Projecte 4: LLANÇADORA D’OCUPACIÓ

Ámbito: ACCIÓN SOCIAL

País: Espanya (València)

 

Situació de partida / Entorn:

La cerca d’ocupació acaba sent un ardu treball en solitari, ple d’aïllament i frustració, que pot acabar amb la millor obstinació, portant a les situacions tan dramàtiques que suporten moltes famílies.

Contingut del projecte:

La Llançadora és una nova fórmula d’actuació enfront de la desocupació, en la qual la cerca activa es fa d’una forma dinàmica, grupal i enriquidora convertint-ho en alguna cosa positiva ja que fomenta la millora contínua, el compromís i l’eficiència entre els membres que ho integren i així aconseguir una ocupació justa, vàlid i digna.

Crida al canvi i a l’acció, al treball en equip compromès i proactiu.

Per a aconseguir aquest canvi es treballa amb un coach que desenvolupa la labor de dinamitzador de l’equip, perquè 20 persones aturades recobren la il·lusió i descobrisquen totes les competències i habilitats que disposen per a trobar treball i/o desenvolupar el seu projecte empresarial.

Es reuniran tres dies a la setmana en sessions grupals de 3 o 4 hores, durant els mesos de febrer a juliol de 2015, a més de les sessions individuals de coaching. Treballant diversos nivells, com el foment de la empleabilitat; foment del empreniment; intel·ligència emocional i desenvolupament personal i cerca activa d’ocupació i intermediació laboral, per mitjà de l’equip en un clima de confiança i ajuda mútua mantindran les sessions de coaching.

Projecte 5: LA PORTA A UNA NOVA VIDA

Àmbit: ACCIÓ SOCIAL

País: Espanya (València)

 

Camarera-pisosNOVATERRASituació de partida / Entorn:

L’alt percentatge de desocupació i un mercat laboral cada vegada més exigent, determinen que l’accés a un lloc de treball siga cada vegada més difícil per a aquelles persones que travessen una situació de risc o exclusió social.

Es requereix d’un pla d’acció específic que permeta, a partir de les carències i potencialitats de cada persona, incrementar les seues possibilitats d’accés al mercat laboral.

Contingut del projecte:

Engegada d’instal·lacions de formació en hotelería per a persones en situació o risc d’exclusió social.

El projecte persegueix adquirir els elements necessaris per a l’engegada d’unes instal·lacions en les quals formar a persones en situació o risc d’exclusió social en ocupacions vinculades al sector de la hotelería: cambreres de pis, mossos d’habitació, auxiliars de bugaderia i de neteja.

Atès que la formació a impartir serà fonamentalment pràctica, l’equipament requerit és el necessari per a reproduir (dins de les instal·lacions formatives) una habitació d’hotel, d’una banda, i una zona de bugaderia i planxat, per una altra, ambdues totalment equipades.

L’engegada d’unes instal·lacions de formació en hotelería é una inversió social de la qual podran beneficiar-se desenes de persones durant els pròxims anys. A més de la formació rebuda sense cost, les persones accediran a un certificat de professionalitat oficial, incrementant així les seues possibilitats d’accés a un lloc de treball.