Estalvi2013

JA POTS VOTAR PER UN DELS 6 PROJECTES D’ENGUANY 2015,

TENS FINS AL 8 DE GENER !

PUNXA ACÍ Y VOTA! 

Has de triar per un dels projectes que a continuació et presentem, el que tinga més vots seà el guanyador i podrà fer realitat el seu projecte.

PROJECTE 1: 

INCLUSIÓ SOCIOECONÒMICA DE DONES ARTESANES DEL FIQUE DE COLÒMBIA.

proyecto_1

Àmbit: COOPERACIÓ INTERNACIONAL

País: Colòmbia

 Objectiu:

Millorar les condicions socioeconòmiques de les dones artesanes de la fibra natural de fique dels departaments de Cauca i Nariño enfortint les seues capacitats tècnic-productives i comercials.

Contingut del projecte:

Entre 50.000 i 70.000 famílies de Colòmbia es dediquen al cultiu i la transformació de la fibra natural del fique, la majoria de les quals té origen camperol i una part important d’elles són indígenes, principalment en el departament del Cauca, la producció del qual representa el 60% de la producció total del país.

Les activitats artesanals tradicionals de filat i teixit de la fibra i l’elaboració d’empaquetatges, que són generalment dutes a terme per dones, xiquets i xiquetes, tenen una baixa rendibilitat, la qual cosa contribueix a agreujar els alts índexs de pobresa i desigualtat que acusa aquesta població depenent de la transformació de la fibra. El sector ofereix un reduït portafoli de productes d’escassa generació de valor agregat, a causa de la més que insuficient inversió en recerca, dissenye i desenvolupament de nous productes a força de fique -la tecnologia dels telers que utilitzen amb prou faenes ha patit variacions des del segle XVI-.

En aquest context, el projecte pretén augmentar les possibilitats d’ingressos i amb açò millorar la qualitat de vida de les artesanes, generant valor agregat als productes a força de fique, a través de l’oferta d’un major i innovador portafoli. Per a contribuir a enfortir les capacitats de les artesanes, es desenvoluparà un programa de capacitació tècnic-productiva que serà impartit per personal especialitzat de la Cooperativa de Fibres Naturals de Santander, Ecofibras, de Curití (Colòmbia) -www.eurofique.info-, que es desplaçarà per a realitzar els tallers als municipis de Pastura i Sant Bernardo, en Nariño, i als de Caldono i El Tambo, en Cauca.

Participaran un total de 120 dones de col·lectius i organitzacions artesanals que se seleccionaran tenint en compte criteris que possibiliten que el programa formatiu resulte un pas avance significatiu: prioritat a les dones artesanes; destreses i nivell d’elaboració de productes, i compromís de permanència amb el projecte.

PROJECTE 2: 

FORMACIÓ SANITÀRIA DIRIGIDA A JOVES COM A MOTOR DE CANVI I DESENVOLUPAMENT EN MBORO SUD MER, SENEGAL.

proyecto_2

Àmbit: COOPERACIÓ INTERNACIONAL

País: Senegal

Objectiu:

Potenciar capacitats de la població jove de Mbroro Sud Mer, fomentant el seu apoderament com a motor de canvi en la situació sanitària local.

Contingut del projecte:

Mboro sud Mer és un poblat de pescadors al nord de Dakar. En el viuen 2.000 persones en situació de pobresa extrema, sent el 20% xiquets i xiquetes menors de 14 anys.

L’objectiu del projecte és seguir millorant les condicions sanitàries del poblat, fent participe als joves del poble a través del seu compromís i formació.

Per a açò es duran a terme les següents actuacions:

1. Millora de l’àrea de salut matern-infantil de l’ambulatori. 2. Formació com a promotors de salut als joves. 3. Habilitar un espai de formació contínua, creant un “cibercafé”, amb ordinadors donats, perquè siga sostenible.

PROJECTE 3:

«TAMBÉ SOM PART, TAMBÉ PARTICIPEM”. PROJECTE INTEGRACIÓ INFÀNCIA AMB DISCAPACITAT A BOLÍVIA

proyecto_3

Àmbit: COOPERACIÓ INTERNACIONAL

País: Bolívia

 Objectiu:

Creació d’un espai plural per a atendre a xiquets i joves amb pobresa extrema i diversitat funcional en la població serralada de Santa Creu de la Serra, Bolívia.

Contingut del projecte:

Ser xiquet, pobre, indígena i discapacitat significa un patir, una doble marginalitat. A Bolívia l’atenció sanitària i la integració social dels xiquets i xiquetes amb minusvalideses és encara molt deficient en les poblacions indígenes guaranís.

El projecte pretén cobrir aquest dèficit en col·laboració amb la comunitat en la qual viuen implicant a representants del municipi, veïns i familiars.

L’objectiu és la creació d’una plataforma cooperativa plural formada per mares, pares i representants d’aquestes comunitats indígenes que impulsara un espai multidisciplinari per a atendre’ls.

Una primera fase consisteix en el diagnostic i tractament de la minusvalidesa; per a després realitzar el seguiment i treballar de manera conjunta els mecanismes d’integració. La finalitat és ajudar als xiquets, xiquetes i joves amb capacitats especials a crear el seu espai en la comunitat a la qual pertanyen i que puguen participar en el seu entorn com a ciutadans de ple dret.

El suport del projecte, la creació de la cooperativa, ve d’accions conjuntes entre tota la comunitat disposada a aportar les seues experiències per a la creació de tallers de manualitats i horts comunitaris que donen sostenibilitat i dinàmica d’integració als xiquets i ocupació als joves.

Més de 35 xiquets i xiquetes amb diverses capacitats especials així com les seues respectives famílies es beneficien del projecte de manera directa. Indirectament tota la comunitat indígena en integrar-los.

PROJECTE 4:

«DRET UNIVERSAL A L’ENERGIA: FORMACIÓ PER A COMBATRE LA POBRESA ENERGÈTICA».

 

proyecto_4

Àmbit: ACCIÓ SOCIAL

País: Espanya (Comunitat Valenciana)

Objectiu:

Impartir un curs de formació per a crear un node de voluntaris que treballen amb la finalitat d’eradicar la Pobresa Energètica en la província de València. Els voluntaris energètics donaran formació a treballadors socials i agents clau, faran auditories energètiques i intervencions a nivell domèstic i establiran punts d’informació per a la ciutadania.

Contingut del projecte:

La Pobresa Energètica es defineix com la dificultat i fins i tot la incapacitat de mantenir una llar a una temperatura adequada per al desenvolupament d’una vida digna, així com poder disposar d’altres serveis energètics bàsics (gas per a cuinar, aigua calenta sanitària, etc). També es considera situació de Pobresa Energètica quan s’ha de destinar una part desproporcionada dels ingressos al pagament de factures energètiques.

Com a conseqüència, s’agreugen malalties reumatològiques, respiratòries i al·lèrgiques; afecta a la higiene, qualitat de l’alimentació, estudi, ansietat, falta d’estima pròpia i exclusió social. En 2012, s’estimava que 654 mil persones es troben en aquesta situació a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa el 13% de les llars de la CV.

Mentre el problema de la Pobresa Energètica segueix creixent s’evidencia que existeixen manques en la formació i coneixement tècnic dels diferents actors clau vinculats a aquest fenomen: en l’administració pública, treballadors socials, treballadors del tercer sector i el propi consumidor domèstic. Per tot açò es planteja la creació d’aquest curs obert i gratuït.

Es pretén que no siga una acció puntual sinó que els seus resultats es mantinguen en el temps. Per a açò es planteja crear un node actiu format pels participants del curs que una vegada finalitzada la formació adquiriran un compromís de voluntariat com a assessors energètics.

En la pràctica açò es materialitza segons 3 línies d’actuació: Establiran punts d’informació energètica, realitzaran intervencions en les llars i impartiran formacions.

El curs ho impartirà Ecoserveis que compta amb l’experiència d’haver executat amb gran èxit el projecte a Catalunya, ja que es manté un node actiu que treballa per a combatre la Pobresa Energètica.

El pressupost es destinarà a garantir la realització de les 2 fases del projecte: – Pressupost curs: Honoraris dels formadors i material del curs. – Pressupost creació del node: Difusió del node i material per a les accions.

PROJECTE 5:

«+45: OCUPACIÓ. PORTA A UNA NOVA VIDA»

proyecto_5

Àmbit: ACCIÓ SOCIAL

País: Espanya (Comunitat Valenciana)

 Objectiu:

Facilitar la inserció laboral de persones majors de 45 anys en situació de desocupació de llarga durada i amb càrregues familiars.

Contingut del projecte:

La crisi que portem patint des de 2008 ha provocat que moltes persones, amb famílies al seu càrrec, hagen perdut la seua ocupació, i que l’ocupació en la qual tenien experiència i en la qual havien desenvolupat la seua vida laboral no els oferisca possibilitats de reincorporar-se a un lloc de treball.

Persones d’entre 45-55 anys, amb mitja vida per davant, però que després d’un atur perllongat veuen reduïdes les seues possibilitats d’inserció, perdent l’autoestima i l’esperança, tot açò agreujat pel sofriment de les famílies que depenen d’ells/as, fills i filles les necessitats de les quals no poden atendre.

L’organització que impulsa aqueix projecte porta més de 20 anys treballant perquè les persones en situació o risc d’exclusió social puguen de nou prendre les regnes de les seues vides a través de l’ocupació. Ho fan acompanyant-les en el desenvolupament d’itineraris personalitzats d’inserció, autèntics “Viatges a la dignitat”, per mitjà dels quals han ajudat a moltes persones a empoderar-se, a trobar ocupació, a poder portar avant una vida estable.

Es vol donar una nova vida per mitjà de l’ocupació, una nova oportunitat a aquestes persones que se senten excloses socialment i que no veuen esperança de canviar aqueixa situació.

Per a açò engegaran un programa exclusiu d’atenció a aquest col·lectiu tan afectat per la crisi, realitzant itineraris d’inserció personalitzats per a persones majors de 45 anys, aturades de llarga durada i amb famílies que depenen d’elles. Famílies que participen de la desesperança, de la preocupació, de l’angoixa; vivències que marquen la vida de les persones, més encara quan parlem de xiquets i xiquetes.

PROJECTE 6:

…. BUSQUES CURRO?

proyecto_6

Àmbit: ACCIÓ SOCIAL

País: Espanya (Comunitat Valenciana)

Objectiu:

Facilitar la incorporació a la vida laboral de 15 persones parades de llarga durada per mitjà de l’elaboració del seu itinerari d’inserció sociolaboral.

Contribuir a millorar les possibilitats d’aquestes persones aturades per a accedir a una ocupació, formant-se en la utilització d’equips informàtics per a la cerca d’ocupació, entrenament en processos de selecció, etc.

Contingut del projecte:

El programa està dirigit millorar les possibilitats d’incorporació a la vida laboral de 15 persones parades de llarga durada. Els ajudarà a incrementar la seua autoestima, treballar les habilitats socials, traure a la persona del seu aïllament social, formar-la i ajudar-la en la cerca d’ocupació per a trobar ocupació, etc.

Accions a Desenvolupar:

Elaboració del seu Itinerari d’Inserció Sociolaboral. Per mitjà d’entrevistes individualitzades on es treballen les necessitats detectades per part de cadascuna les persones aturades. L’orientadora donarà pautes i assignarà tasques a realitzar a cadascuna.

Treball Grupal. Es realitzaran tallers dirigits a l’entrenament en processos de selecció, depenent de les diferents ocupacions.

Tallers de Cerca d’Ocupació per Internet. Tots els dimecres en horari de 10 a 13:30h es realitzarà el taller on les persones participants podran

Per part de l’orientadora es contactarà amb les empreses per a captar ofertes d’ocupació.

Coordinació amb recursos d’assistència i suport a aquesta població.

 

PUNXA ACÍ Y VOTA!