Escoles Solidàries

Escoles Solidàries és una ONGD que vol contribuir mitjançant l’Educació a la construcció d’un món més humà des d’unes conviccions bàsiques que volem compartir: Creiem que l’Educació és un dret fonamental de totes les persones i un factor clau en la conquesta dels Drets Humans, en la consolidació de la Democràcia i en el progrés humà i social. Creiem en l’Educació com a via insubstituible per a que totes i cadascuna de les persones assolim la responsabilitat del nostre desenvolupament integral i unes relacions de respecte i equitat entre nosaltres i entre tots els pobles. Creiem que l’Eduació es treballa també a l’Escola, però que és tota la societat qui educa, essent cada individu el subjecte del seu procés. Visita Escoles Solidaries   Localización: