ENCLAU

És una associació formada per entitats, el seu organ suprem és l’Assemblea General, que es reuneix, com a mínim, una vegada l’any, per aprovar les línies estratègiques pero on es dirigueix l’associació, així com el pla de treball i el pressupost de l’any en curs.

L’Assemblea tria la Junta Directiva, formada per persones de les entitats sòcies, per un periode de dos anys,

 són les encarregades de dur a terme el pla de treball. junta directiva

Actualment els membres de Junta Directiva són:

  •  Presidència: Esther Roig Benlloch (Associació Menuts del Món)
  •  Tresoreria: Mª Carmen Cobacho Casas (Fundació Novaterra)
  •  Secretaria: Juan Manzano Juárez (Enginyeria sense Fronteres,  València (ISF)),
  •  Vocalia 1: Consuelo Vidal Hernandis (Associació de Tècnics  Especialistes en estudis e investigació de la realitat latinoamericana  (ATELIER)
  •  Vocalia 2: Enrique Asensi Martín (Associació per a la cooperació entre comunitats (ACOEC))

Per desenvolupar totes les tasques encomanades, la Junta Directiva compta  amb el suport de una tècnica dinamitzadora a mitja jornada (Rosa Mª García Asensio), i de personal voluntari.

Ací pots descarregar els nostres Estatuts